تبلیغات
صفوف آهنین - مرصوص - مهره های آمریكایی ، مرده های سیاسی اند

 
 
25 بهمن 89
مرصوص - دیده بان : آنچه 25 بهمن امسال روی داد هر چند به لحاظ كمی و كیفی هرگز با موج اول فتنه در 8ماه پس از انتخابات هرگز قابل مقایسه نیست. اما زوایای پیدا و پنهان این حركت نفاق گونه به دلایل مورد اشاره در این یادداشت نیازمند واكاوی و تحلیل دقیق و در نهایت عكس العمل میدانی آحاد مردم، خواص و قوه قضائیه است. امید است تأمل در این حادثه به ظاهر كوچك اما دارای پشتوانه قوی و هدفمند هشداری باشد برای جاماندگان از «عاشورای حسینی» كه شاید تا فرصت باقی است به جمع یاران مختار و گروه «تائبین» بپیوندند.
1- چرایی انتخاب 25 بهمن برای حضور جریان فتنه
آنچه از سوی سران فتنه و در اقدامی هماهنگ از سوی دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی به عنوان زمان برگزاری راه پیمایی مطرح شد روز 25 بهمن ماه یعنی درست 3 روز بعد از حضور حماسی مردم ایران در عید واقعی ملت، یعنی 22بهمن بود. انتخاب این روز با هدف شكاف میان ملت، مرزبندی دقیق با نظام، اعلام برائت از قیام ملت ایران در سال 57، خدشه در روز تاریخی ملت ایران و حتی جهان اسلام بود. تلاش سران فتنه برای ایجاد شكاف در نقطه اتصال جریان های وفادار به نظام اما برخوردار از سلیقه های متفاوت به عنوان راهبرد اصلی دنیای استعمار همواره در طول سه دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. حضور گسترده مردم در لبیك به دعوت رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید، نشان از تجدید میثاق با آرمان های ارزشمند امام خمینی و بیعت مجدد با رهبری معظم انقلاب و در نهایت نشان پیوند ناگسستنی مردم با نظام جمهوری اسلامی است. لذا تضعیف حضور مردم در این حماسه ملی كه هر ساله با پوشش خبری بالایی در سطح جهان صورت می گیرد در واقع تلاش برای نمایش شكاف میان صفوف متحد مردم است. اما سران ساده لوح و احمق فتنه و رهبران اصلی هدایت جریان فتنه نمی دانند روز سرنوشت ساز و بزرگی چون 22بهمن كه به واقع ثمره قیام خونین اباعبدالله(ع) و به تعبیر رهبر معظم انقلاب آخرین بركت از حماسه خونین عاشورا به شمار می رود در پی حضور عده ای افراد قلیل ومعلوم الحال و بدتر از آنان در پی دعوت رهبرانی خائن در تاریخ این كشور ثبت خدایی نشده است.
اما نكته مهم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد تلاش سران رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریكا برای تمركز اذهان به سوی ایران و غفلت از وقایع اخیر در منطقه است. چرا كه جمهوری اسلامی با تحلیل دقیق جریانات مردمی و آشكارسازی ترفندها و برنامه های دشمنان اسلام در هدایت مردم نقش بسیار برجسته ای ایفا می كند.
2- چرایی حمایت از «مردم مصر و تونس» توسط فتنه گران
هم زمان با شكل گیری موجب بیداری مردم منطقه علیه حاكمان دیكتاتور عرب كه از شركا و متحدان راهبردی آمریكا و رژیم صهیونیستی به شمار می روند موجی از نگرانی و ترس نیز با سرعتی مضاعف در فلسطین اشغالی، واشنگتن و حتی اتحادیه اروپا به راه افتاد.
از آنجا كه دولتمردان آمریكا و سران رژیم صهیونیستی علت اصلی این نگرانی را شكل گیری مجدد انقلاب اسلامی در این كشورها و تأثیر جمهوری اسلامی در قیام مردم عرب منطقه می دانستند، برای كم رنگ كردن نقش جمهوری اسلامی در این قیام ها و قراردادن نظام جمهوری اسلامی در فهرست دیكتاتورها، نیازمند تشكیل اجتماعات مردمی با هدف تقابل با جمهوری اسلامی بودند. این راهبرد پس از اظهارات آشكار رهبر معظم انقلاب در حمایت از مردم مصر در نمازجمعه تهران و حمایت متقابل رهبران اسلام گرای مصر از مواضع جمهوری اسلامی شكل جدی تری به خود گرفت و وارد فاز عملیاتی شد.
در این میان نقش سران خائن فتنه برای به اصطلاح شبیه سازی قیام انقلابی مردم مصر كه در راستای بیداری اسلامی شكل گرفته بود بسیار مهم بود. لذا با هماهنگی مشترك رسانه های حامی جریان فتنه فراخوان حضور در راه پیمایی 25 بهمن به شدت مورد تبلیغ و تأكید قرارگرفت.
نگاهی به شعارها و تجمعات فتنه گران در حوادث پس از انتخابات و حتی در روز 25 بهمن به خوبی مؤید این مطلب است. شعار علیه جریان مقاومت در لبنان و غزه، شعار در حمایت از ایران بدون توجه به كشورهای اسلامی در روز قدس و ندادن حتی یك شعار در حمایت از مصر و تونس و یا علیه دیكتاتورهای عرب از جمله این موارد است كه اصلا كل ماجرا و عنوان انتخابی برای این راهپیمایی یك فریب تبلیغی بوده است و تنها می توان از آن به عنوان «موج سواری سران فتنه» یاد كرد.
حفظ منافع غرب و موجودیت رژیم صهیونیستی برای این جماعت آن قدر مهم و حیاتی است كه همانطور كه دولتمردان آمریكا و سران رژیم صهیونیستی خدمات سی سال حسنی مبارك را نادیده گرفتند و حاضر به حمایت از وی نشدند، سران خائن فتنه نیز در جریانات اخیر حتی مراعات حال رفیق شفیق خود «حسنی مبارك» كه در حوادث پس از انتخابات از جریان فتنه حمایت كرد را نكردند.
3- مرده های متحرك
پس از شكل گیری قیام های مردمی علیه سران فتنه در قالب راهپیمائی بزرگ و تاریخی مردم در 9 دی ماه سال گذشته، 22 بهمن 88 و 22بهمن امسال كه به واقع نظام جمهوری اسلامی را در برابر دشمنان بیمه كرد و مشروعیت مردمی نظام را تقویت و تحكیم نمود، جریان فتنه در پی مدیریت هوشمندانه رهبری معظم انقلاب در اغمای سیاسی فرورفته و مقدمات برای مرگ سیاسی آنان روندی صعودی یافت. لذا تلاش برای بازگشت به حیات سیاسی و یافتن پایگاه مردمی آرزوی دیرینه دشمنان انقلاب اسلامی بعد قیام مردمی 9 دی بود.
اما انتخاب یك روز برای نمایش تبلیغی این ماجرا نیازمند بهانه ای بود و برگزاری راه پیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس كه این روزها در اكثر كشورها برگزار می شود، این بهانه را در كنار دلایل بسیار دیگر فراهم نمود.
اما آنچه در حادثه 25 بهمن در خیابان های تهران شكل گرفت نه تنها بازگشت به حیات سیاسی سران فتنه را فراهم نكرد و به آنان پایگاه مردمی نبخشید بلكه تنفس مصنوعی كوچكی بود كه ثمربخش نبود و عمق جریان فتنه را آشكار و زمینه برای تسویه حساب مردم و نظام را برای آنان به طور گسترده ای فراهم كرد. مهره های آمریكایی جریان فتنه مرده های متحركی بیش نیستند.
4- هرچه در چنته داشتند آوردند
حمایت گسترده و همه جانبه دشمنان نظام از فراخوان 25بهمن نشان می دهد این روز به عنوان نقطه اتصال و نقطه تجمع تمام سرشاخه های جریان فتنه به شمار می رود. لذا شبكه های تبلیغی و پایگاه های اطلاع رسانی وابسته به اتحادیه اروپا، دولت آمریكا، رژیم صهیونیستی، سلطنت طلب ها، منافقین، بهائیان و... با هدف حضور گسترده مردم در حمایت از جریان فتنه فعالیت كردند.
چند روز قبل از 25 بهمن در اقدامی هماهنگ و گسترده ضمن دعوت از مردم برای حمایت از جریان فتنه تحت عناوین مختلف به تحلیل و واكاوی این فراخوان پرداختند. طوری كه اخبار و تبلیغ برای حضور مردم در روز 25بهمن درصدر اخبار و تحلیل های شبكه های غربی و وابسته به جریان فتنه در فضای مجازی و حقیقی قرار داشت. همزمان با زمان برگزاری تجمع نیز بلافاصله تحت عناوینی همچون «پوشش خبری لحظه به لحظه»، «جایگزینی تصاویر 25 خرداد» و «پخش خبرهای كذب» تلاش زیادی در برجسته سازی حضور مشتی آشوب طلب در روز 25بهمن كردند.
اما آنچه زمینه وحدت دشمنان نظام را در روز 25 بهمن استحكام می بخشید به واقع نوعی ارزیابی و سنجش پایگاه مردمی بود. دشمنان نظام و سران فتنه برای تداوم فتنه گری در داخل كشور و سست كردن شور انقلابی مردم منطقه به شدت نیازمند این پایگاه اجتماعی در 25بهمن بودند. لذا از هیچ اقدام و تلاشی برای گسترش آشوب و درگیری ها دریغ نكردند. طوری كه با حضور گروه های تروریستی در داخل كشور اقدام به تیراندازی كرده و غائله 25بهمن با چند زخمی و شهید خاتمه یافت.
5- مظلومیت نظام و گناه بزرگ سران فتنه
رهبر معظم انقلاب كه طی حوادث پس از انتخابات همواره به واكاوی و تحلیل این جریان انحرافی پرداخته اند در مقابل تلاش سران فتنه برای احقاق حقوق افرادی كه وجود خارجی نیز نداشتند، «موضوع مظلومیت نظام» را مطرح كردند. نكته ای مهم و ظریف كه بسیاری از مردم، خواص و حتی كارشناسان و تحلیل گران حوادث پس از انتخابات از آن غفلت ورزیدند.
جسارت آشكار به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان در روز عاشورا و در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اهانت آشكار به امام خمینی و آرمان های انقلاب اسلامی، تهمت و افترا به مسئولان نظام، تلاش برای كاستن از ابهت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ایجاد خدشه در حماسه میلیونی مردم در 22 خرداد، و... از جمله مصادیقی هستند كه نشان از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی در جریان فتنه داشت.
اما آنچه تجلی این مظلومیت بود در سخنان رهبر انقلاب مبنی بر گناه بزرگ سران فتنه نهفته است؛ «امیدوار كردن دشمنان نظام» و «یكسو شدن با دشمنان نظام».
دراین باره حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان گیلان در 8 دی ماه 89، تنها راه خلاص شدن از شر دشمنان را، مأیوس شدن آنها دانستند و افزودند: «گناه بزرگ برخی از دست اندركاران فتنه سال گذشته، امیدوار كردن دشمن است».
ایشان همچنین در دیدار با مردم قم در 19 دی ماه فرمودند: «كسانی را كه مردم به آنها سران فتنه می گویند، در واقع بازیچه طراحان اصلی بودند و دشمن آنها را به وسط صحنه هل داده بود كه البته آنها نیز باید راه خود را از دشمن جدا می كردند كه این كار را انجام ندادند و مرتكب گناه شدند».
و اما اینك كه سران فتنه همراه و همگام با دشمنان نشان دار انقلاب اسلامی در موج دیگری از فتنه همچنان بر اجرای مقاصد شوم و براندازانه خویش اصرار می ورزند و ذره ای از لجاجت و عناد با نظام جمهوری اسلامی كوتاه نیامده اند و در حادثه تلخی دیگر زمینه اغتشاش، ناامنی، قتل، غارت بیت المال و اموال شخصی ... را فراهم و موج خوشحالی و امید را در چهره دشمنان نظام ایجاد و زندگی روزانه مردم را با اختلال همراه كردند آیا سكوت بر یاران انقلاب، خواص ملت و قانونگذاران این كشور جایز است؟!
آیا خواصی كه به هنگام و به اندازه عمل نكردند و هنوز در باطل بودن جریان فتنه شك داشتند و از عاشورای حسینی بازماندند آیا نمی خواهند پس از كنار رفتن نقاب بر چهره سران فتنه به «تائبین» بپیوندند و حداقلی از آن خسران ابدی و ماندگار را جبران نمایند؟!


نویسنده : اكبر صفری


ادامه مطلب

Share طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: اكبر صفری، مهره های آمریكایی، مرده های سیاسی اند، 25 بهمن 89، چرایی انتخاب 25 بهمن برای حضور جریان فتنه، dideban group، حمایت از مردم مصر و تونس،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 اسفند 1389 توسط دیده بان
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : | :