تبلیغات
صفوف آهنین - مرصوص - چهل مقاله صوفی / بخش پایانی / ملامتیه چه اشخاصى بودند؟

 
 
ملامتیه چه اشخاصى بودند
صبا - مرصوص : نویسنده مزبور تحت عنوان «ملامتیه» در افشانیهاى فراوانى كرده است از جمله این كه مى نویسد: یك دسته از صوفیها به نام «ملامتیه» معروفند، مطالعه حالات این طایفه و آشنایى با اخلاق و عادات آنها انسان را به یاد فلاسفه كلبیّون یونان مى اندازد «دیوجانس» فیلسوف رند لاأبالى معروف از رؤساى این طایفه است، ایشان در رندى و لاأبالیگرى و بى اعتناعى به ظواهر شرع و پشت پا زدن به آداب و عادات معروفند....
تا آنجا كه مى گوید: در بین طایفه ملامتیه مردمان متین، وارسته و صاحبدل و با شهامتى بوده اند، كه از شهرت یافتن به خوبى و زهد و ورع گریزان بوده و مى خواسته اند به عدم تقوى و میخوارگى و بى اعتنائى به ظواهر شرع معروف شوند كه از راه سیر و سلوك خود و زندگى درونى صوفیانه باز نمانند!
درست در این منطق دقّت كنید و سپس آن را با دستوراتى كه اسلام مى دهد مقایسه نمائید; با یك مطالعه اجمالى در متون دستورات اسلامى روشن مى شود كه یك اجتماع واقعى اسلامى بر اساس حسن ظن افراد به یكدیگر بنا مى شود و بدبینى و گمان بد درباره مسلمانان در نظر اسلام فوق العاده ناپسند است; زیرا رشته اتحاد اجتماعات را پاره مى كند. آنچه باعث حسن ظن و خوش بینى مى شود مورد توجه اسلام است و آنچه باعث بدبینى و كشف سر مى گردد قدغن است. با این حال اینها معتقداند باید كارى كرد كه مردم به انسان بدبین شوند تا به سیر معنوى و باطنى نایل گردد! باید به ظواهر شرع پشت پا زد و لاأبالى بود تا حقیقت را پیدا كرد!!(1) و در اینجا نقد كتاب چهل مقاله را پایان مى دهیم.
________________________________________
1.. ملامتیه طایفه اى بوده اند از صوفیه كه در قرن سوّم هجرى و بعد از آن در خراسان شهرت داشته اند به سبب اختلاف مشربى كه آنها با غالب صوفیه عصر خویش داشته اند عنوان ملامتى یك چند در مقابل صوفى به كار مى رفته است; ملامتیه در طریقت خویش معتقد بوده اند كه عبودیت را باید به خداوند اختصاص داد; از این رو در این مقام باید كه سالك نه عمل خود را پیش چشم آورد، نه عمل و نظر مخلوق را ملاحظه كند و بدگمانى در حق نفس را اولین قدم حسن ظن به حق كه اصل معرفت است بداند; از این جهت ملامتیه در اخلاق و معاملات عمداً سعى مى كرده اند كه بر خلاف زاهدان و پشمینه پوشان عصر خویش از حیث لباس و رفتار و احوال ظاهرى با سایر مردم تفاوت نداشته باشند تا به ورطه ریا و خودنمائى نیفتند و پشت به قبله نماز نخوانند! مخصوصاً سعى داشتند كه هرگز «در اظهار خیر و اخفاء شر نكوشند».
حتى ملامتیه براى آنكه به ریا و خود فروشى دچار نشوند از اظهار قبایح و معایب نفس در نزد عامه إبا نداشته اند! و نفس را همواره متهم و ملوم مى خواسته اند. خویشتن را به عمد، معروض ملامت خلق مى كرده اند تا به خویشتن مغرور فریفته نشوند!
از قدماى طریقه ملامتیه ابوحفص نیشابورى و حمدون قصّار (271هـ) و ابوعثمان حیرى (298هـ) را ذكر كرده اند «حمدون قصار» در واقع شیخ ملامتیه بوده، و طریقه ملامتیه به وسیله او منتشر شده است (ارزش میراث صوفیه، صفحه 88).
اساس ملامتیه كه در آغاز عبارت از محاربه با نفس و اقدام بر كتمان حسنات نفس بود، بعدها تدریجاً دچار توسع و افراط شد و منتهى گردید به تعهد در مخالفت با افكار و عقاید و آداب و رسوم عامّه، و در واقع به نوعى وقاحت و اباحه منجر شد! (ارزش میراث صوفیه، صفحه 89).
ابو عبدالرحمن سلمى در «رسالة الملامتیه» (صفحات 99،119،118) و ابن عربى در فتوحات درباره اهمیت مقام این طایفه مبالغه نموده و مقام آنها را به سبب مزید اتصال به حق شبیه مقام حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) بعد از معراج و مقام موسى(علیه السلام) بعد از تكلیم شمرده و گفته است خداوند به سبب غیرت، احوال آنها را از خلق مستور داشته است.
ابوالعلاء عفیفى دانشمند مصرى این رساله رانشر داده و در باب ملامتیه تحقیقات بسیار كرده و قول ملامتیه را در سوء ظن و تحقیر نسبت به نفس تا حدّى متكى بر عقائد مجوس دانسته است، و ملامتیه را مانند اهل فّتوت متأثر از تعالیم و عقاید مجوس شمرده است ولى دكتر زرین كوب گفته: حق آن است كه طریقه ملامتیه تحت تأثیر عقاید وتعالیم بودائى و هندى است نه مجوس و زرتشتى (همان كتاب، صفحه 90).
 

جلوه حق
 


ادامه مطلب

Share طبقه بندی: تصوف و عرفان های دروغین، 
برچسب ها: ملامتیه چه اشخاصى بودند، ملامتیه، صوفیها، كلبیّون یونان، دیوجانس، چهل مقاله صوفی، اصل معرفت، پشمینه پوشان، ابوحفص نیشابورى، حمدون قصّار، ابوعثمان حیرى، حمدون قصار، شیخ ملامتیه، ارزش میراث صوفیه، ابو عبدالرحمن سلمى، رسالة الملامتیه، ابوالعلاء عفیفى، جلوه حق،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 خرداد 1390 توسط صبا
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : | :